1. Støttesenter
  2. Ducky ESG Reporting

Utslippsrapportering på bedriftsnivå

Se hvordan Ducky Insights API kan brukes til sertifisering og klimarapportering (scope 1-3) for å oppfylle anbuds- og leverandørkrav

Mange bedrifter må sertifisere seg og rapportere klimagassutslipp for å kunne være med på anbudskonkurranser og for å oppfylle leverandørkrav (Miljøfyrtårn og lignende). Vi hjelper deg med å dokumentere bedriftens klimagassutslipp ut fra opplysninger du allerede har i dine IT-systemer. 

I tabellen ser du hvilken data som trengs for å produsere de klimarapportene som etterspørres i de fleste standardene. Klikk for å lese mer om våre API-endepunkter og hvilken data du må ha kontroll på:

 

Rapporteringskrav

Relevant data

API-endepunkter

Scope 1

Direkte utslipp fra transport og drivstoff til oppvarming. Les vår intro til scope 1-standarden.

Mengde drivstoff, avstand eller tid, per transportform eller energikilde

Rapporter scope 1 klimagassutslipp i henhold til GHG-protokollen.

Scope 2

Indirekte utslipp fra energibruk. Les vår intro til scope 2-standarden.

Forbruk per energikilde

Rapporter scope 2 klimagassutslipp i henhold til GHG-protokollen.

Scope 3

Indirekte utslipp oppstrøms og nedstrøms, som ikke er dekket av scope 2. Les vår intro til scope 3-standarden.

Transaksjoner eller data fra salgs-, varebeholdnings- eller lagersystemer

Rapporter scope 3 klimagassutslipp i henhold til GHG-protokollen.

Hvorfor haster det?

EUs taksonomi for bærekraftig finans og CSRD-krav slår inn fra 1.januar 2024, og de største bedriftene som opererer i EU vil allerede da måtte dokumentere sine scope 1-3-utslipp (klikk for å lese mer). Dette betyr at underleverandører også vil måtte levere klimadata til sine kunder i EU. Informasjon om klimapåvirkning er på vei til å bli like lett tilgjengelig som finansiell informasjon - når og hvor beslutninger tas!

Hva slags merverdi får du?

Gjennom våre enkle API-implementasjon kan du beregne utslipp (Scope 1-3) i IT-systemene du allerede bruker. Ducky leverer kontinuerlig oppdaterte data,  høy presisjon, rask implementering, garantert vedlikehold og lavere kostnad enn sammenlignbare løsninger.

Denne jobben kan selvsagt gjøres manuelt, med hjelp av konsulenter og vitenskapelige datasett, eller gjennom rapporteringsplattformer. Ducky tilbyr i stedet dynamisk informasjon til eksisterende systemer - og vi garanterer for at tallene dekker kravene til en full Scope 3-rapport. Vi tar høyde for for variasjon av utslippsfaktorer over tid og sted, og for alle steg i verdikjeden (produksjon, transport, lagring, pakking, svinn, klargjøring og forbruk).

Ducky trenger ingen sensitive opplysninger om din bedrift og vi lagrer ingen opplysninger permanent i våre systemer. Som kunde av Ducky har du full kontroll over egen data.

Når du har etablert klimadata av god kvalitet, kan vi også hjelpe med å høste ytterligere verdi av investeringen. Ducky tilbyr løsninger som henvender seg til forbrukeren og kommuniserer klimagassutslipp på en enkel og forståelig måte.

Hvis du ikke kan eller ønsker å implementere en API-løsning selv, kan du henvende deg til en av IT-leverandørene som håndterer dine data i dag. IT-leverandører kan bruke våre API-endepunkter for å levere klimarapportene du behøver. Les mer om systemer for rapportering av klimagassutslipp.

Kontakt oss på support@ducky.eco og kom i gang!