1. Støttesenter
  2. Ducky ESG Reporting

Rapporter scope 1 klimagassutslipp

Rapporter klimagassutslipp scope 1 i henhold til GHG-protokollen fra forbruk av drivstoff, reiselengde og utgifter til drivstoff i din organisasjon

Artikkel er tilgjengelig på engelsk