En intro til "Scope 2" klimagassutslipp

Lær mer om GHG-protokollen og hvordan den definerer Scope 2 klimagassutslipp, og se hvilke krav som stilles til din organisasjon for å rapportere Scope 2 klimagassutslipp.

Under oversetting. Inntil videre kan du lese artikkelen på engelsk.