IT-selskaper med proffkunder (B2B)

Se eksempler på bruk av Ducky Insights API for IT-selskaper som leverer applikasjoner og tjenester til et profesjonelt publikum

Du representerer et IT-selskap som leverer applikasjoner og tjenester til et profesjonelt publikum. Det kan være for eksempel lager-, regnskaps- eller ressursplanleggingssystemer. Du ønsker å hjelpe kundene dine med å dokumentere sine klimagassutslipp, og på den måte oppfylle leverandørkrav og kommende EU-regulering. 

I tabellen ser du hvilken strukturert data som typisk trengs for å benytte våre relevante API-endepunkter. Klikk på din sektor for å se flere detaljer og funksjonalitet:

 

 

Type applikasjon

Relevant data

Finans

Systemer for budsjett regnskap, fakturering,  ressursplanlegging (ERP), forretningsinnsikt (BI)

Poster av en gitt valuta, opplysninger om arbeidssted

Mat og drikke

Systemer for innkjøp, lagerbeholdning og kasse (PoS) i dagligvare og serveringssteder

Mengde mat og drikke (vekt, kalorier eller enheter), detaljerte kategorier

Varer og tjenester

Systemer for innkjøp, lagerbeholdning og kasse (PoS) i detaljhandel

Mengde varer og tjenester (beløp, vekt, antall), detaljerte kategorier

Store investeringer

Systemer for utlån, regnskap og nedskriving av investeringer

Pris og detaljer om en større investering 

Energi

Systemer for administrasjon og overvåkning av energi og bygg

Mengde energi eller drivstoff per energikilde

Transport

Systemer for anlegg, kjørelogg og ansattereiser

Mengde energi, drivstoff, avstand eller tid, per transportform

Hvorfor haster det å komme i gang nå?

EUs taksonomi for bærekraftig finans og CSRD-krav slår inn fra 1. januar 2024, og de største bedriftene som opererer i EU vil allerede da be om dokumentasjon av scope 1-3 klimagassutslipp fra sine verdikjeder. Ca. 1700 bedrifter i Norge rammes direkte, mens flere hundre tusen rammes indirekte. For å være en foretrukket IT-leverandør i et europeisk marked er det kritisk å kunne levere klimadata gjennom dine systemer. Informasjon om klimapåvirkning skal bli like lett tilgjengelig som finansiell informasjon - når og hvor beslutninger tas!

Gjennom våre enkle API-implementasjon kan enhver IT-bedrift beregne og kommunisere både klimapåvirkningen (Scope 1-3) og potensielle besparelser av produktene og tjenestene som håndteres i sine systemer. Ducky leverer kontinuerlig oppdaterte data,  høy presisjon, rask implementering, garantert vedlikehold og lavere kostnad enn sammenlignbare løsninger.

Denne jobben kan selvsagt gjøres manuelt, med hjelp av konsulenter og vitenskapelige datasett. Ducky tilbyr i stedet dynamisk informasjon til eksisterende systemer - og vi garanterer for at tallene dekker kravene til en full Scope 3-rapport. Vi tar høyde for for variasjon av utslippsfaktorer over tid og sted, og for alle steg i verdikjeden (produksjon, transport, lagring, pakking, svinn, klargjøring og forbruk).

Ducky trenger verken personopplysninger eller sensitiv informasjon som din bedrift eller dine kunder for å levere verdi gjennom våre APIer. Som kunde av Ducky har du full kontroll over egen data, og vi lagrer ingen opplysninger permanent i våre systemer.

Når du har etablert klimadata av god kvalitet, kan vi også hjelpe med å høste ytterligere verdi av investeringen. Ducky tilbyr løsninger som henvender seg til sluttbrukeren og kommuniserer klimagassutslipp på en enkel og forståelig måte.

Les mer om bruk av våre API-endepunkter i utslippsrapportering eller Lær mer om systemer for rapportering av klimagassutslipp.

Kontakt oss på support@ducky.eco og kom i gang!