1. Støttesenter
  2. Ducky ESG Reporting

Rapporter scope 2 klimagassutslipp

Rapporter klimagassutslipp scope 2 i henhold til GHG-protokollen fra kjøpt elektrisitet, damp, varme og kjøling i din organisasjon

Artikkel tilgjengelig på engelsk.