En intro til "Scope 1" klimagassutslipp

Lær mer om GHG-protokollen og hvordan den definerer Scope 1 klimagassutslipp, og se hvilke krav som stilles til din organisasjon for å rapportere Scope 1 klimagassutslipp.

Artikkel under oversetting. Men den er tilgjengelig på engelsk!