Tilbydere av bærekraftige produkter og tjenester (B2C)

Se hvordan Ducky Insights API kan brukes i bedrifter og organisasjoner som tilbyr bærekraftige produkter og tjenester til forbrukere

Hjelp kunder med å redusere klimafotavtrykk gjennom dine tilbud av bærekraftige produkter og tjenester. Dette kan bidra til økt omsetning, bedre posisjonering av merkevaren, mer fornøyde kunder og betydelig klimagevinst - såkalte unngåtte utslipp eller "Scope 4" utslippsrapportering. 

I tabellen ser du hvilken brukerdata som typisk trengs for å gjøre beregninger i forskjellige sektorer. Klikk på overskriftene for å lese mer om relevant funksjonalitet.

 

Type applikasjon

Relevant brukerdata

Beregn ditt fotavtrykk

App for media, offentlig og NGO

Generelle opplysninger om bosted og personlige vaner

Finans

App for bank, finansiering, sparing og budsjettering

Transaksjoner av en gitt valuta, opplysninger om husholdning

Mat og drikke

App for matservering, dagligvare og matlevering

Mengde mat eller drikke, relaterte vaner

Varer og tjenester

App for butikk, nettshopping, abonnement og tjenester

Mengde varer og tjenester, vaner for bruk og vedlikehold 

Store investeringer

App for finansiering, salg og forsikring av bolig og kjøretøy

Pris og detaljer om en bolig eller et kjøretøy, husholdningsinfo

Energi

App for energiselskap, energiproduksjon og smarthus

Mengde energi eller drivstoff per energikilde

Transport

App for kjøretøy, offentlig transport, billett og forsendelser

Mengde energi, drivstoff, tid eller avstand for en transportform

Hvorfor er det viktig å komme i gang nå?

For de fleste forbrukerrettede selskaper så er kundenes valg med god margin den viktigste drivkraften for klimaendringer - på godt og vondt - men påvirkningen er usynlig i tradisjonelle (Scope 1-3) klimaregnskap.

Den mest kraftfulle bærekraftsstrategien er å ta utgangspunkt i den enkelte - hvordan kan selskapet hjelpe den enkelte bruker eller kunde med å leve mer bærekraftig? Dette kan dokumenteres gjennom unngåtte utslipp per solgt produkt eller tjeneste - såkalte "Scope 4" utslippsraprorter.

Ducky har sydd sammen den mest effektive pakken for dokumentasjon og reduksjon av kundenes klimafotavtrykk. Du får tilgang til den beste klimadataen i verden, sammen med nesten ti års erfaring med klimakommunikasjon og storskala adferdsendring.  

Tiltrekk og behold kunder

En god brukeropplevelse er ofte avgjørende for valget av en digital tjeneste fremfor en annen. I et samfunn hvor 72% av befolkningen ønsker å leve mer bærekraftig (Ipsos / World Economic Forum global survey, Sept 2020), så forventes selskaper å integrere bærekraft sømløst i sin brukeropplevelse. Samtidig er det fort gjort å bli beskyldt for grønnvasking.

Duckys API-tjenester hjelper deg med å bygge et transparent og tillitsbasert forhold til de mest klimabevisste kundene, og øke dette segmentet over tid. 

Øk omsetningen av bærekraftige produkter og tjenester

Det holder ikke med ren informasjon. 71% av brukere som får informasjon om sitt klimafotavtrykk ønsker tips og rådgivning for redusere dette. Her kommer ditt tilbud av bærekraftige produkter og tjenester inn.

Gjennom Duckys API-tjenester får du mulighet til å filtrere hvilke brukere og kunder som er gode kandidater for å kjøpe bærekraftige produkter og tjenester. I tillegg kan Ducky levere personlig tilpassede tips til hva den enkelte kan gjøre for å redusere sitt klimafotavtrykk. Ved å koble tipsene til dine mest bærekraftige produkter og tjenester kan du få en reell økning i omsetning. 

Styrket merkevare og samfunnsoppdrag

For å styrke kommunikasjon og merkevare ytterligere, kan sammenstilt og anonymisert brukerdata doneres til vår dugnad for å støtte kommuner med en grønn omstilling: Folkets Fotavtrykk. Å vite hvordan innbyggere i en kommune faktisk oppfører seg, gir politikere og byråkrati nødvendig innsikt for å iverksette effektive klimatiltak og -tilpassinger. Både fysiske og strukturelle endringer må til for å akselerere en grønn samfunnsomstilling.

Kontakt oss på support@ducky.eco for å komme i gang!