1. Støttesenter
  2. Ducky ESG Reporting

Rapporter scope 3 klimagassutslipp

Rapporter klimagassutslipp scope 3 i henhold til GHG-protokollen for hele verdikjeden for din organisasjon

Artikkel tilgjengelig på engelsk.