En intro til "Scope 3" klimagassutslipp

Lær mer om GHG-protokollen og hvordan den definerer Scope 3 klimagassutslipp, og se hvilke krav som stilles til din organisasjon for å rapportere Scope 3 klimagassutslipp.

Artikkel under oversetting. Men den er tilgjengelig på engelsk!