1. Støttesenter
  2. API-løsninger
  3. Bruk og eksempler for din sektor

Bruksområder i mat- og drikkesektoren

API-funksjonalitet for bedrifter i mat- og drikkesektoren

Hvem passer det for?

Du selger mat og drikke til forbrukere og har en digital flate hvor brukerne er aktive, eller leverer IT-systemer til HORECA-bransjen. Bruksområder spenner fra matbutikker med kundeprogram og egen app til take away-tjenester og systemer for varebeholdning.

Du håndterer noe relevant data i systemene dine, for eksempel mengde mat eller drikke lagerført eller solgt, eller kundens handlevaner.

Du vil selge flere klimavennlige produkter og tjenester samtidig som du hjelper dine kunder å redusere sine klimafotavtrykk, og vil gjerne få gjort unna klimarapportering med samme data. 

Kort introduksjon til funksjonalitet

Konvertering av mat og drikke til fotavtrykk

Dokumentere fotavtrykk fra forbruk av mat og drikke eller besparelser fra bærekraftige alternativer. Les mer på våre støttesider.

Beregning av fotavtrykk for mat og drikke

Hensikten er å dokumentere nøyaktig kostnad og fotavtrykk for mat, drikke og svinn, fra personlige opplysninger og registrerte kjøp. Dette kan vise faktisk endring i fotavtrykk over tid og besparelser fra bærekraftige tiltak. Les mer på våre støttesider.

Sammenlikning av fotavtrykk

Sammenlign en brukers fotavtrykk for mat og drikke med en relevant gjennomsnittsperson. Les mer på support-sidene.

Personlig tilpassede tips

Gi en bruker personlig tilpassede tips for mer klimavennlig forbruk av mat og drikke, med mulige besparelser, beregnet fra enkle personlige opplysninger. Les mer på våre støttesider.

Oversett fotavtrykk til noe forståelig

Forklar klimafotavtrykk ved hjelp av hverdagslige eksempler. Les mer på våre støttesider.

Bli en datapartner

Se hvorfor du bør bli datapartner med Ducky, doner aggregert transaksjonsdata til Ducky og hjelp lokalsamfunnet med å sette i gang kraftfulle klimatiltak. Les mer her.