1. Støttesenter
  2. API-løsninger
  3. Bruk og eksempler for din sektor

Bruksområder i vare- og tjenestesektoren

API-funksjonalitet for bedrifter som selger varer og tjenester eller leverer IT-systemer til retail-sektoren

Hvem passer det for?

Du selger varer eller tjenester til forbrukere og har en digital flate hvor brukerne er aktive, eller leverer IT-systemer for retail-sektoren. Det kan være en sportsbutikk, en markedsplass for bruktkjøp eller et system for varebeholdning i klesbransjen.

Du håndterer noe relevant data i systemene dine, for eksempel mengde varer og tjenester, vaner for bruk og vedlikehold.

Du vil selge flere klimavennlige varer og tjenester samtidig som du hjelper dine kunder å redusere sine klimafotavtrykk, og vil gjerne få gjort unna klimarapportering med samme data. 

Intro til funksjonalitet

Konvertering av varer og tjenester til fotavtrykk

Dokument fotavtrykk fra en spesifikk mengde varer og tjenester (lagerført eller solgt), eller basert på data i dine systemer.

Beregning av fotavtrykk for varer og tjenester

Beregn kostnad og fotavtrykk for en bruker på et overordnet nivå, og sett forbruk av varer og tjenester i kontekst. Les mer på support-sidene.

Sammenlikning av fotavtrykk

Sammenlign brukerens utgifter og fotavtrykk fra forbruk av varer og tjenester med en relevant gjennomsnittsperson. Les mer på support-sidene.

Personlig tilpassede tips 

Gi bruker personlig tilpassede tips for en mer klimavennlig forbruk av varer og tjenester, med mulige besparelser, beregnet fra enkle personlige opplysninger. Les mer på support-sidene.

Oversett fotavtrykk til noe forståelig

Forklar klimafotavtrykk ved hjelp av hverdagslige eksempler. Les mer på våre støttesider.

Bli en datapartner

Se hvorfor du bør bli datapartner med Ducky, doner aggregert transaksjonsdata til Ducky og hjelp lokalsamfunnet med å sette i gang kraftfulle klimatiltak. Les mer her.