1. Støttesenter
  2. API-løsninger
  3. Bruk og eksempler for din sektor

Bruksområder i finanssektoren

API-funksjonalitet for bedrifter i finanssektoren.

Hvilke bedrifter passer det for?

Du håndterer pengetransaksjoner og har en digital flate for dine sluttkunder, eller leverer IT-systemer til finanssektoren. Bruksområder spenner fra banker med sin mobil-apper til shopping-nettsider, tjenester for prissammenligning, og apper for sparing og budsjettering. Se for eksempel Mitt klimaspor fra SpareBank 1.

Du håndterer noe relevant data i systemene dine, for eksempel transaksjoner av en gitt valuta og opplysninger om kundenes husholdning.

Du vil selge flere klimavennlige produkter og tjenester samtidig som du hjelper dine kunder å redusere sine klimafotavtrykk, og vil gjerne få gjort unna klimarapportering med samme data. 

Kort introduksjon til funksjonalitet

Konvertering av finansielle transaksjoner til fotavtrykk

Dokumenter fotavtrykket fra kategorier av transaksjoner i en gitt valuta. Les mer på våre støttesider.

Beregning av fotavtrykk for finans

Beregn et helhetlig fotavtrykk for en person ut fra personlige opplysninger og banktransaksjoner. Dette kan vise faktisk endring i fotavtrykk over tid og besparelser fra bærekraftige tiltak. Les mer på våre støttesider.

Sammenlikning av fotavtrykk

Sammenlign en brukers fotavtrykk fra finansielle transaksjoner med en relevant gjennomsnittsperson. Les mer på support-sidene.

Personlig tilpassede tips

Gi en bruker personlig tilpassede tips for mer klimavennlig finansiell adferd, beregnet fra enkle personlige opplysninger. Les mer på support-sidene.

Oversett fotavtrykk til noe forståelig

Forklar klimafotavtrykk ved hjelp av hverdagslige eksempler. Les mer på våre støttesider.

Bli en datapartner

Se hvorfor du bør bli datapartner med Ducky, doner aggregert transaksjonsdata til Ducky og hjelp lokalsamfunnet med å sette i gang kraftfulle klimatiltak. Les mer her.

 

 

Ofte stilte spørsmål for finanssektoren

Hvordan beregnes fotavtrykk fra penger?

Fotavtrykket beregnes ved å multiplisere sammen hvor mye penger du har brukt i en forbrukskategori, som “mat”, “klær”, osv, med en utslippsfaktor.

Hvordan fordeles transaksjoner på forbrukskategorier?

Ducky følger den anerkjente COICOP-standarden for kategorisering av personlige kjøp i forbrukskategorier, som beskrevet i dokumentasjonen vår. Aktører i finanssektoren har også tilgang på såkalte MCC-koder per transaksjon (for eksempel levert fra en bank gjennom et PSD2-API) men disse kodene sier mer om utsalgsstedet og lite om hvilke produkter og tjenester som ble kjøpt. Mange aktører har derfor utviklet egendefinerte kategorier og maskinlæringsalgoritmer for å fordele transaksjonene. Slike proprietære kategorier må kobles opp mot COICOP-standarden for å benyttes til Duckys API.

Hvorfor vises ikke lån og andre finansielle tjenester i fotavtrykket for bankkunder?

Fotavtrykket for bankkunder stammer fra forbruk av varer og tjenester. Beregningen gjøres ved å gjøre miljøutvidede kryssløpsanalyser på hele landets økonomi, som kobles til enkeltpersoner gjennom dataene i statistiske forbruksundersøkelser. Forbruksundersøkelse tar dessverre ikke for seg hvordan nordmenn låner og investerer, slik at de samlede utslippene ikke kan kobles til enkeltpersoner med metode som brukes. Vi jobber med å utvikle fotavtrykksberegninger som tar for seg store investeringer, da disse også er viktige i den store sammenhengen.

Hvor riktig er fotavtrykket for bankkunder?

Fotavtrykk basert på forbruk regnes som en svært nøyaktig måte å sette tall på din klimapåvirkning. Allikevel er det noe feilkilder i beregningen: 

  • Fotavtrykket for bankkunder er basert på automatisk kategorisering, slik at det er mulig at innkjøp havner i feil kategori. 
  • Hvis du kjøper noe på vegne av andre, som for eksempel mat til hele husholdningen, vil dette telle på ditt fotavtrykk. Egentlig burde dette bli fordelt utover de som spiser maten, så dette vil kunne slå negativt ut.

  • Om du kjøper en jobbreise på privaten, burde dette egentlig gått på bedriftens fotavtrykk og ikke ditt, så det vil også slå negativt ut.

  • Fotavtrykket for bankkunder regnes ut fra transaksjonene banken har tilgang på, så om du har kort og kontoer i en annen bank vil ikke disse bli med. 

  • Tallene er basert på gjennomsnittet for den norske økonomien - vi vet ikke nøyaktig hva du har i handlekurven, vi vet bare hva som slippes ut fra en gjennomsnittskrone brukt i en type butikk.

Tjenesten vil bli mer nøyaktig over tid, da det vil komme muligheter for å bidra med enkle opplysninger som forbedrer beregningen.