1. Støttesenter
  2. API-løsninger
  3. Bruk og eksempler for din sektor

Bruksområder i energisektoren

API-funksjonalitet for bedrifter i energisektoren

Hvem passer det for?

Du håndterer energiforbruk og har en digital flate mot dine kunder, eller leverer IT-systemer til energisektoren. Bruksområder spenner fra energiselskaper med sine apper til IT-systemer for energistyring og tjenester for smarthus og -elbillading.

Du håndterer noe relevant data i systemene dine, for eksempel mengde energi, drivstoff per energikilde eller husholdningsopplysninger.

Du vil selge flere klimavennlige produkter og tjenester samtidig som du hjelper dine kunder å redusere sine klimafotavtrykk, og vil gjerne få gjort unna klimarapportering med samme data. 

Intro til funksjonalitet

Konvertering av energi til fotavtrykk

Beregn fotavtrykk fra energibruk eller besparelser fra mer bærekraftig energibruk. Les om metodikk og kilder på våre støttesider.

Beregning av fotavtrykk for energi

Beregn kostnad og fotavtrykk for energibruk fra husholdningsopplysninger. Dette kan vise faktisk endring i fotavtrykk over tid og besparelser fra bærekraftige tiltak. Les mer på våre støttesider.

Sammenlikning av fotavtrykk

Sammenlign en brukers fotavtrykk for energi med en relevant gjennomsnittsperson. Les mer på support-sidene.

Personlig tilpassede tips

Gi en bruker personlig tilpassede tips for mer klimavennlig energiforbruk, beregnet fra enkle personlige opplysninger. Les mer på support-sidene.

Oversett fotavtrykk til noe forståelig

Forklar klimafotavtrykk ved hjelp av hverdagslige eksempler. Les mer på våre støttesider.

Bli en datapartner

Se hvorfor du bør bli datapartner med Ducky, doner aggregert transaksjonsdata til Ducky og hjelp lokalsamfunnet med å sette i gang kraftfulle klimatiltak. Les mer her.

 

 

Ofte stilte spørsmål om fotavtrykk for energi

Hvordan beregnes fotavtrykk fra energidata?

Fotavtrykk beregnes ved å gange energiforbruk i kilowattimer eller mengde drivstoff med en faktor som beskriver hvor mye CO2e som slippes ut per enhet.

Mange aktører plukker den utslippsfaktoren for strøm som ser best ut, og markedsfører seg som “garantert fornybar,” “utslippsfri” eller “fossilfri”. Ducky, sammen med ledende forskningsmiljøer i Norge, mener dette er villedende. Vi bruker gjennomsnittlige utslippstall for kraftproduksjon i Europa. Dette bildet viser at utslippene fra strømforbruk er betydelige og at strømsparetiltak har stor effekt.

Hvor riktig er energifotavtrykket mitt?

Ducky kan enten konvertere data om ditt energiforbruk til fotavtrykk (for eksempel antall kWh på strømregningen) eller estimere ditt energifotavtrykk ut fra spørsmål om husholdning og vaner. Vi baserer oss på svært detaljerte gjennomsnittstall for energibruk i forskjellige husholdninger fra Folkets fotavtrykk.

Hvordan kan jeg redusere energifotavtrykket mitt?

Energifotavtrykket ditt kan først og fremst redusere ved å spare strøm! Ganske enkelt. Det er ikke mulig å “fjerne” fotavtrykket ditt ved å kjøpe for eksempel klimakvoter  - men dette er en fin ting man kan gjøre i tillegg til å spare energi. Les mer om klimakompensasjon her.

Hva har det å si at jeg kjøper opprinnelsesgarantier?

Opprinnelsesgarantier fungerer som donasjoner til kraftselskap som produserer fornybar energi, men gir ingen direkte miljøgevinst i dag. Les mer om Duckys standpunkt til opprinnelsesgarantier.