1. Støttesenter
  2. API-løsninger
  3. Bruk og eksempler for din sektor

Bruksområder i transportsektoren

API-funksjonalitet for bedrifter i transportsektoren

Hvem passer det for?

Du selger transporttjenester eller -produkter gjennom en digital flate, eller leverer IT-systemer til bransjen. Bruksområder spenner fra tilbydere av offentlig transport til fraktleverandører,  markedsplasser for billetter eller leasingtjenester.

Du håndterer noe relevant data i systemene dine, for eksempel mengde energi, drivstoff, tid eller avstand for en transportform eller reisevaner.

Du vil selge flere klimavennlige produkter og tjenester samtidig som du hjelper dine kunder å redusere sine klimafotavtrykk, og vil gjerne få gjort unna klimarapportering med samme data. 

Kort intro til funksjonalitet

Konvertering av transportdata til fotavtrykk

Beregn fotavtrykket til et sett med reiser, per transportmiddel, fra data i dine systemer. Les mer på våre støttesider.

Beregning av fotavtrykk for transport

Beregn en brukers fotavtrykk for transport på et overordnet nivå, og sett reisevaner i kontekst. Les mer på våre støttesider.

Sammenlikning av fotavtrykk for transport

Sammenlign en brukers fotavtrykk fra reiser med en relevant gjennomsnittsperson. Les mer på våre støttesider.

Personlig tilpassede tips

Gi en bruker personlig tilpassede tips for mer klimavennlige reiser, med mulige besparelser, beregnet fra enkle personlige opplysninger. Les mer på våre støttesider.

Oversett fotavtrykk til noe forståelig

Forklar klimafotavtrykk ved hjelp av hverdagslige eksempler. Les mer på våre støttesider.

Spor indikatorer for transport

Få et sett med indikatorer som gir oversikt over mobilitetstrendene per person i et område. Les mer på våre støttesider.

Bli en datapartner

Se hvorfor du bør bli datapartner med Ducky, doner aggregert transaksjonsdata til Ducky og hjelp lokalsamfunnet med å sette i gang kraftfulle klimatiltak. Les mer her.