1. Støttesenter
  2. API-løsninger
  3. Bruk og eksempler for din sektor

Bruksområder knyttet til store investeringer

API-funksjonalitet for selskaper som håndterer store investeringer som bolig eller kjøretøy

Hvem passer det for?

Du håndterer store pengesummer for dine kunder og har en digital kundeflate. Bruksområder spenner fra forsikringsselskaper med sine priskalkulatorer til finansieringsplattformer eller digitale markedsplasser hvor folk kjøper og selger store gjenstander som bolig og kjøretøy.

Du håndterer noe relevant data i systemene dine, for eksempel pris og detaljer om en bolig eller et kjøretøy, sammen med kundens husholdningsinformasjon.

Du vil selge flere klimavennlige produkter og tjenester samtidig som du hjelper dine kunder å redusere sine klimafotavtrykk.

Kort introduksjon til funksjonalitet

Konvertering av opplysninger om store investeringer til fotavtrykk

Beregn fotavtrykket fra en kategori av store investeringer som kjøp av bolig eller bil, ut fra data i selskapets systemer

Beregning av fotavtrykk for store investeringer

Beregn et helhetlig og nøyaktig fotavtrykk for en person fra personlige opplysninger. Dette kan vise faktisk endring i fotavtrykk over tid og besparelser fra et bærekraftig valg av eksempelvis bolig eller bil.

Sammenligning for store investeringer

Sammenlign en brukers utgifter og fotavtrykk fra store investeringer med en relevant gjennomsnittsperson.  Dette kan brukes til å sette mål eller effektivt påvirke brukeres adferd i kontekst, for eksempel i en bank-app.

Sparetiltak for store investeringer

Gi en bruker personlig tilpassede tips til en mer klimavennlig bolig eller transporthverdag, med mulige besparelser, beregnet fra enkle personlige opplysninger.

Oversett fotavtrykk til noe forståelig

Forklar klimafotavtrykk ved hjelp av hverdagslige eksempler. Les mer på våre støttesider.

Bli en datapartner

Se hvorfor du bør bli datapartner med Ducky, doner aggregert transaksjonsdata til Ducky og hjelp lokalsamfunnet med å sette i gang kraftfulle klimatiltak. Les mer her.

 

Utviklingsplan

Ducky utvikler en modell for å redegjøre for fotavtrykket til investeringer (avskrive hus, biler osv. over levetiden)

Vi vil støtte ditt selskap med å implementere kundevendte løsninger som hjelper familier med å forstå deres totale fotavtrykk, med vekt på beregning og sporing av hvordan fotavtrykket endrer seg med forskjellige bolig-, bil-, mobilitetsvalg.

Vi vil støtte dere i å øke omsetningen av grønne bank- og forsikringsprodukter. For sin egen ESG- og klimarapportering kan selskapet også bruke verktøyene våre til å spore en grønn andel av sin egen totale portefølje av låneprodukter.