Oversikt over endepunkter for å beregne klimafotavtrykk

Duckys klimakalkulator-endepunkter kan gi presise estimater for personlig klimafotavtrykk fra personlige vaner og annen data.

Klimakalkulator-endepunktene brukes for å estimere en brukers fotavtrykk fra personlige vaner, gjennom en slags quiz eller spørreundersøkelse i en nettside eller app. Les mer og prøv vår kalkulator-demo her.

Etter å ha lagt inn de mest grunnleggende husholdningsdataene, estimeres alle andre data basert på gjennomsnittsverdiene for en husholdning i din region. Dette betyr at for en typisk husholdning så kan kalkulatoren gi en god indikasjon på klimafotavtrykket ditt med lite input (selv om resultatet naturlig nok vil bli bedre med mer input). Dette betyr også at du umiddelbart kan beregne hvor mye en endring i livsstil vil redusere klimafotavtrykket ditt, og at du kan legge planer for en mer bærekraftig fremtid.

Disse endepunktene gir deg et personlig klimafotavtrykk. Men vent litt, sa vi ikke at vi bruker husholdningsdata? Jo, men fordi vi ønsker å vise effekten av et individs handlinger, deler vi utslipp knyttet til hele husholdningen (som oppvarming) mellom deg og resten av husstanden. Alle andre utslipp er basert på dine personlige vaner, som du kan legge inn i kalkulatoren.

Vi jobber med å integrere hele husstandens fotavtrykk i kalkulatoren, men i mellomtiden er det et par måter å få hele husstandens fotavtrykk på. Hvert medlem av husstanden kan legge inn data på egen hånd, eller du kan få ditt eget nøyaktige fotavtrykk og deretter bruke gjennomsnittsverdier for resten av husstanden.

Gå til følgende artikler for mer informasjon: