Beregning av fotavtrykk for transport

Beregn et personlig klimafotavtrykk for transport ut fra spørsmål om personlige reisevaner. Dette kan brukes for å sette fotavtrykket fra reiser i kontekst og "dulte" brukere mot mer bærekraftige reiser.

Artikkel under oversetting. Inntil videre kan du lese den på engelsk.