Beregning av fotavtrykk for varer og tjenester

Beregn et personlig klimafotavtrykk for varer og tjenester fra spørsmål om personlige vaner. Dette kan brukes for å sette fotavtrykket fra shopping og vedlikehold av hjemmet i kontekst og "dulte" brukere mot mer bærekraftige vaner.

Artikkel under oversetting. Inntil videre kan du lese den på engelsk.