1. Støttesenter
  2. API-løsninger
  3. Bruk og eksempler for din sektor

Beregn ditt fotavtrykk

Se hvordan du kan beregne ditt personlige klimafotavtrykk med Duckys åpne klimakalkulator

Beregn ditt fotavtrykk på https://openfootprint.ducky.eco eller hos kunder og partnere som benytter vår data, for eksempel Aftenposten

Om klimakalkulatoren

Hva er det?

Dette er en personlig klimakalkulator som kjapt estimerer ditt årlige CO2e-fotavtrykk ut fra info om din husholdning og dine vaner. 

Kalkulatoren er ment som en enkel demonstrasjon av funksjonalitet som Ducky Insights kan levere gjennom APIer (datakoblinger mellom forskjellige apper). Klimafotavtrykk er enda mer nyttig når det beregnes med ekte data, og gjøres tilgjengelig gjennom apper som mange mennesker bruker i det daglige! Hvilke bruksområder kan du se for deg? 

Hvordan virker det?

Vi starter med fotavtrykket til en gjennomsnittsperson, så kan du svare på et valgfritt antall spørsmål for å se hvordan du ligger an. Jo flere spørsmål jo mer nøyaktig. Underveis kan du se det estimerte fotavtrykket ditt gå opp eller ned som et resultat av svarene dine!

I Duckys klimakalkulator må du klikke på hver kategori (energi, transport, og så videre) for å se de enkelte spørsmålene. På hvert spørsmål klikker du "Legg til" for å fylle inn vaner og lese mer om hvordan hvert alternativ beregnes. Kunder og partnere som benytter data fra Ducky kan presentere spørsmålene på andre måter - for eksempel som en quiz eller onboarding i sine apper.

Hvor nøyaktig er det?

Ducky tar utgangspunkt i verdensledende beregninger av gjennomsnittlig fotavtrykk. Nøyaktigheten øker med antall spørsmål som blir besvart. Spørsmålene som har størst innvirkning på fotavtrykket er blant annet inntekt, boligtype, og antall biler i husholdningen. Les mer i oversikt over beregninger i klimakalkulatoren vår og klikk deg videre for flere detaljer om energi, transport, og så videre.

Hvorfor er tallene forskjellige fra andre beregninger av fotavtrykk?

Klimafotavtrykk kan ikke måles direkte; det er beregnet basert på tilgjengelig informasjon og noen antagelser. Derfor er ikke beregninger av fotavtrykk en eksakt vitenskap og ulike metoder vil gi ulike resultater. Les mer i spørsmål og svar om fotavtrykk.

Hvorfor er fotavtrykket mitt forskjellig fra gjennomsnittspersonen?

På nettsiden Folkets Fotavtrykk og i apper som bruker vår funksjonalitet for sammenligning av fotavtrykk kan man se det sanne statistiske gjennomsnittet for innbyggernes fotavtrykk i et område. Vi gjør en simulering av alle husholdninger i landet, og deler tallet på befolkningstallet. Ingen enkeltperson ligger akkurat på snittet. Men hvis du ser på din egen kommune og ditt nabolag, så er tallet beregnet statistisk fra mennesker, boliger og kjøretøy som faktisk finnes i dette området. Så der vil du kanskje kjenne deg igjen!

Når du bruker klimakalkulatoren vår eller en app basert på våre beregninger av fotavtrykk så starter du med det statistiske typetallet, eller det fotavtrykket som forekommer oftest. Vi tar utgangspunkt i en enkeltperson med en gjennomsnittlig livsstil og vaner, og så gjør du justeringer for å komme nærmere din egen husholdning og vaner.  

Kan jeg se hvordan jeg ligger an i forhold til 1,5-gradersmålet?

Parisavtalen og 1,5-gradersmålet sier i utgangspunktet ingenting om indirekte utslipp - hva vi kjøper og importerer av varer og tjenester - og kan ikke brukes for å involvere oss enkeltpersoner. Derfor har Ducky lagd et alternativt klimamål for 2030 - et fotavtrykksmål - som bygger på Parisavtalen. Dette viser at gjennomsnittsnordmannen må redusere sitt fotavtrykket med ca. 1 tonn hvert år fram mot 2030. Maks halvparten av dette kan komme fra personlige endringer, resten må komme fra systemendringer.

Hva kan jeg gjøre for å redusere fotavtrykket mitt

Her er en liste med tips for å redusere fotavtrykket!

Hvorfor mangler alternativ X?

Vi jobber kontinuerlig med å legge til nye og relevante alternativer. Vennligst velg alternativet som ligner mest på ditt tilfelle. For eksempel hvis alternativet "tomannsbolig" ikke er tilgjengelig, velg "rekkehus" i stedet. Noen alternativer kan være tilgjengelige i våre beregninger, men har ikke blitt lagt til på nettsiden vår enda. Sjekk vår tekniske API-dokumentasjon for detaljer om hva som er tilgjengelig i dag.

Mat og drikke

Jeg komposterer matavfallet mitt, hvorfor kan jeg ikke legge inn dette?

Vi jobber med å legge til dette spørsmålet.

Jeg velger lokal, sesongbasert mat og unngår plastemballasje, hvorfor kan jeg ikke legge inn dette?

Å velge lokal, sesongbasert mat eller å unngå plastemballasje har liten innvirkning på klimafotavtrykket, selv om disse valgene kan være positive for andre bærekraftsindikatorer. Vi jobber mot å legge til flere detaljer på et senere tidspunkt.

Energi

Vi har en mer miljøvennlig oppvarmingskilde enn alternativene dere oppgir. Hvilke alternativ skal jeg velge da?

Vi har forsøkt å dekke de vanligste oppvarmingsmetodene men dessverre har vi ikke alle, f.eks  samtlige bioenergikilder slik som pellets, skogavfall etc. Noe funksjonalitet kan være tilgjengelig i våre datasett men ikke på den åpne klimakalkulatoren. Mest riktig fotavtrykk får du ved å velge “Varmepumpe væske til vann” som hovedoppvarmingskilde, samt oppgi ca. hvor mye ved dere bruker per år.

Kan jeg overstyre diverse CO2-verdier som ligger inne i kalkulatoren?

Per i dag er det dessverre ikke mulig å overstyre tallverdiene i kalkulatoren hvis du for eksempel kjenner til ditt eksakte energiforbruk i kWh. Vi tar utgangspunkt i fotavtrykket til gjennomsnittsnordmannen, men de ulike variablene kan deretter justeres nærmere eget forbruk.

Er oppvask for hånd verre for miljøet enn å bruke oppvaskmaskin?

Dette er vanskelig å kvantifisere fordi det avhenger av hvor bevisst du er på bruk av varmt vann når du håndvasker oppvasken. Men generelt sett, ja, moderne oppvaskmaskiner er ganske effektive og å foretrekkes fremfor håndvask.

Hvordan er energibruken fordelt mellom oppvaskmaskin og vaskemaskin?

Du kan tenke på det som en jevn fordeling. Vi jobber med å koble disse to apparatene fra hverandre i beregningene.

Jeg har veldig energieffektive hvitevarer og andre apparater, hvorfor kan jeg ikke legge inn dette?

Dette er komplisert fordi klassifiseringssystemene endres over tid, slik at "A+" ikke oversettes direkte til energiforbruk. Vi kan legge til flere detaljer på et senere tidspunkt.

Jeg har kjøpt opprinnelsesgaranti på strømmen, hvorfor kan jeg ikke legge inn denne?

i Norge og mange andre land kan du velge å kjøpe opprinnelsesgaranti som markedsføres som en garanti for at strømmen din kommer fra fornybare kilder.

Dette problemet er komplekst fordi en opprinnelsesgaranti faktisk ikke påvirker hvor mye fornybar elektrisitet som produseres nå, men snarere bidrar til at investeringer i fornybar energi blir mer lønnsomt i fremtiden. Les vårt standpunkt til opprinnelsesgarantier.

Jeg har installert et resirkuleringssystem for gråvann, hvorfor kan jeg ikke legge inn dette?

Gråvannssystemer kan være svært effektive for å redusere det totale vannforbruket, men påvirker kanskje ikke fotavtrykksberegningen mye. Dette spørsmålet vil være mer verdifullt hvis vi legger til vannforbruk som en egen indikator.

Jeg har installert et varmegjenvinningssystem for avløpsvann, hvorfor kan jeg ikke gå inn i dette?

Vi kan legge til flere detaljer på et senere punkt.

Varer og tjenester

Jeg bruker veldig lite penger og misliker shopping, men men får likevel et høyt fotavtrykk fra forbruk av varer og tjenester. Hvorfor det?

Vi beregner det gjennomsnittlige forbruket til en husholdning basert på inntekt. Tanken er at jo mer du tjener, jo mer inntekt har du tilgjengelig til å bruke på varer og tjenester. Tallet blir justert basert på husholdningens sammensetning.

Jeg bruker veldig lite penger på interiør og oppussing, men får likevel et høyt fotavtrykk fra bygg og vedlikehold. Hvorfor det?

Når det gjelder bygg og vedlikehold så er dette et årlig fotavtrykk og et som er justert for en persons livstid. En gjennomsnittsperson vil bruke en stor andel av tilgjengelig inntekt i denne kategorien i løpet av sin livstid, vanligvis i form av store engangsutgifter.

Vi venter ikke på at disse kjøpene skal skje for å ta de med i beregningen. Så selv om man ikke betaler noe i denne kategorien for øyeblikket, betyr det ikke at det ikke er en del av ens årlige fotavtrykk.

Hvorfor kan jeg ikke angi hvor ofte jeg kjøper nye klær?

Granulariteten til vår nåværende kalkulator tillater ikke dette (vi ser bare på det totale beløpet som brukes på klær per år), men dette er definitivt en potensiell forbedring.

Hvorfor kan jeg ikke angi hvilken type ødelagt gjenstand jeg har reparert?

Reparasjon kan være et hvilket som helst produkt, for eksempel klær, elektronikk eller møbler. Den virkelige effekten av denne vanen varierer selvsagt mye med hvilke gjenstander som faktisk blir reparert, men beregningen av reparerte individuelle gjenstander ville være svært komplisert. Sett over lang tid er en det fortsatt ganske nøyaktig med en generell vane.

Transport

Hvorfor spør du om antall turer, fremfor avstand reist?

Det er ofte lettere å huske antall turer, og folk har svært forskjellig oppfatning av avstand og tid.

Hva er gjennomsnittlig tilbakelagt distanse for pendling og fritidsformål?

Vi skiller mellom pendling og fritidsreiser. Gjennomsnittlig pendleravstand er 15 km hjemmefra, noe som betyr 150 km total reise per uke. Gjennomsnittspersonen reiser også 113 km per uke i fritidsformål.

 

Har du noen spørsmål?

Vi kommer tilbake til deg så fort som mulig. Vi har åpent alle arbeidsdager fra mandag til fredag mellom 8.00-16.00 norsk tid.