Beregning av fotavtrykk for finans

Beregn det finansielle fotavtrykket til en person ut fra økonomiske transaksjoner, justert for personlige vaner. Dette kan brukes til å promotere bærekraftig forbruk for eksempel i mobilbanken.

Artikkel under oversetting. Inntil videre kan den leses på engelsk!