Beregning av fotavtrykk for mat og drikke

Beregn personlig matforbruk og matsvinn ut fra spørsmål om kosthold og personlige vaner. Du får tall for klimafotavtrykk, mengde og kostnad av matforbruk og matsvinn, som kan brukes for å "dulte" brukere mot mer bærekraftige vaner

Artikkel under oversetting. Inntil videre kan du lese den på engelsk.