Beregning av fotavtrykk for energi

Beregn personlig fotavtrykk for energi fra info om husholdning og vaner. Dette kan brukes for å sette energifotavtrykk i kontekst og "dulte" brukere mot mer bærekraftig energibruk

Artikkel under oversetting. Du kan lese den på engelsk inntil videre.