Beregning av personlig fotavtrykk

Formålet er å beregne en person sitt overordnede klimafotavtrykk fra selvrapportert informasjon. Vi tar hensyn til alle direkte og indirekte kilder til utslipp og gir et helhetlig og presist estimat.

Artikkel under oversetting. Vennligst se artikkel på engelsk.