Intro til Ducky API

Her får du en kort introduksjon til Ducky API

Vår visjon er å gi folk tilgang til dataene de trenger for å ta bærekraftige valg. Ducky leverer verdensledende og brukervennlige datatjenester (APIer), for å hjelpe bedrifter og organisasjoner med å redusere klimafotavtrykk.

Et API er en teknologi for å dele data mellom datamaskiner. Vi tilgjengeliggjør våre API-endepunkter på nettet slik at dine applikasjoner får tilgang til oppdaterte klimadata. Ulike endepunkter utfører forskjellige beregninger. Tenk på dem som forbindelser mellom datamaskiner, hvor hvert endepunkt tar i mot et spesifikt format som kilometer (kjørt med bil) og sender ut et spesifikt tall som kilo CO2e (for en reise med bil).

Introduksjon:

Ressurser: