API-systemarkitektur, IT-sikkerhet og compliance

Se hvordan Duckys API-infrastruktur er satt opp, hvordan vi sørger for IT-sikkerhet og etterlevelse av viktig regulering som GDPR

Artikkel under oversetting. Inntil videre kan du lese den på engelsk!