Hva er verdien av å bruke Ducky API?

Se hvorfor du bør koble deg på Ducky API og berike dine systemer med klimadata

Bruksområder for vår klimadata:

 1. Utslippsrapportering på bedriftsnivå
  Oppfyll minstekrav til klimarapportering og få et fortrinn i anbudsprosesser
 2. IT-selskaper med proffkunder (B2B)
  Bli en foretrukket leverandør i et konkurranseutsatt og gjennomregulert EU
 3. Tilbydere av bærekraftige produkter og tjenester (B2C)
  Selg mer av dine mest bærekraftige produkter og tjenester og få mer fornøyde kunder
 4. Mobilitetsdata for regioner (Smart City-prosjekter)
  Følg indikatorer for forbruksbaserte utslipp og utvikle kostnadseffektive klimatiltak