API-ordliste

Kort introduksjon til ord og fagterminologi for API

Under oversetting. Se artikkel på engelsk.