Hvilken funksjonalitet har Ducky Insights API?

Se hvilken funksjonalitet eller endepunkter som er tilgjengelige i vårt API.

  • Konverter data som mengde penger, mat eller avstand reist til kg CO2e
  • Beregn et personlig klimafotavtrykk fra personlige opplysninger
  • Sammenlikn en person sitt fotavtrykk med faktisk regionalt gjennomsnitt
  • Endre atferd og fotavtrykk gjennom målrettede tips og nudging 
  • Forklar en mengde kg CO2e med et hverdagslig eksempel 
  • Rapporter klimagassutslipp
  • Spor indikatorer eller drivere for klimagassutslipp