Hvem kan bruke Ducky Insights API?

Få en oversikt over hva som kreves av bedriften eller organisasjonen din for ta i bruk Ducky Insights API

Ducky Insights leverer tjenester gjennom et backend-API, noe som stiller enkelte krav til bedriften eller organisasjonen:

1 - Du eier eller drifter et IT-system

Dette kan være en nettside eller app der brukere legger igjen relevante data, eller systemer som håndterer data for selskaper.

2 - Du håndterer data som er relevante for klimagassutslipp 

Dette kan være for eksempel transaksjoner, energibruk, reiser eller varebeholdninger. Det er også relevant om du håndterer brukerkontoer, i tilfeller hvor brukeren er har interesse av å se og redusere sitt eget klimafotavtrykk.

3 - Du håndterer en API-implementering 

Vi anbefaler at du har kontroll over egen tech-plattform og ressursene som kreves for å implementere et API og nødvendige grensesnitt.  

Eksempler på bruksområder og hvilken data som kreves