Hvilke land er tilgjengelige?

Se om Ducky Insights API har data tilgjengelig i ditt land eller i din region

Våre datasett er for tiden tilgjengelig for Norge, Japan og Storbritannia. Dette betyr at beregningene er basert på landspesifikke utslipp og lokale statistiske data. For Norge har vi også finmaskede gjennomsnittstall for fotavtrykk - helt ned til nabolag - og noen ekstra data som kan hentes ut fra API-endepunktene.

Vi kan relativt raskt legge til grovkornede datasett lenger opp i "hierarkiet". Hvis vi legger til for eksempel gjennomsnittstall for Europa, vil dette bli brukt for alle land i Europa bortsett fra der vi har flere detaljer (for øyeblikket Norge og Storbritannia).

Du kan bytte mellom datasett ved å endre "dataSource" eller "areaID"-alternativet til det riktige alternativet når du kaller vårt API. Les mer i vår tekniske dokumentasjon eller kontakt support@ducky.eco hvis du er interessert i data for et annet land.