Sammenligning av fotavtrykk for transport

Hent gjennomsnittlig transportfotavtrykk for en person som bor i et gitt område. Dette kan brukes til sammenligne fotavtrykk mellom områder og følge med på utviklingen i transportfotavtrykket for et område over tid.

Artikkel tilgjengelig på engelsk