Konvertering av transportdata til fotavtrykk

Hensikten er å dokumentere fotavtrykk fra reiser eller besparelser fra mer bærekraftige reiser

Under oversetting. Inntil videre kan artikkelen leses på engelsk.