Spor indikatorer for transport

Få et sett med indikatorer som viser mobilitetstrendene per person i en region

Les artikkel på engelsk.