Oversikt over endepunkter som forklarer fotavtrykk

Se hvordan Duckys oversettelser kan hjelpe med å kontekstualisere og forklare klimafotavtrykk, ved hjelp av hverdaglige eksempler

Enheten "kilo CO2-ekvivalenter" (kgCO2e) er nyttig for å måle klimagassutslipp, men den er ukjent for de fleste. Disse endepunktene hjelper brukere å forstå klimagassutslipp eller klimafotavtrykket deres ved å oversette det til noe som er mer håndgripelig. For eksempel en bil- eller flyreise mellom to byer, eller energiforbruket fra en hvitevare i en gitt tidsperiode.

Det er for tiden fire forskjellige endepunkter som kan bidra til å forklare og kontekstualisere klimafotavtrykk for ulike brukergrupper. De tar i mot alle et antall kilo CO2e som input og leverer innhold som kan brukes direkte til å forklare CO2e-tallet. Vi har følgende endepunkter: