Generell sammenligning av fotavtrykk

Etabler et referansepunkt for innbyggernes fotavtrykk i et område eller sett opp sammenligninger mellom brukere og folk som ligner dem. Dette kan være svært effektivt for å sette klimamål eller påvirke brukeratferd

Artikkel under oversetting. Inntil videre kan du lese den på engelsk.