Konvertering av energidata til fotavtrykk

Hensikten er å dokumentere fotavtrykk fra energibruk eller besparelser fra mer bærekraftig energibruk

Under oversetting. Artikkel kan inntil videre leses på engelsk.