Oversikt over endepunkter for å endre klimafotavtrykk

Duckys endrings-endepunkter gir personifiserte tips til brukere som vil redusere sitt klimafotavtrykk, ut fra personlige vaner og annen data.

Endrings-endepunktene gir tips til handlinger en person kan gjøre for å redusere sitt CO2e-fotavtrykk. Endepunktet tar brukerens personlige vaner og husholdningsdata som input og leverer en kurert liste over miljøvennlige handlinger. Siden endepunktet tar hensyn til brukerens vaner, er tipsene personlige. Hvis brukeren for eksempel spiser kjøtt, kan endepunktet anbefale å bytte til et vegetarisk eller vegansk kosthold. Men for en bruker som allerede er veganer, vil ikke endepunktet levere disse tipsene, og kan heller foreslå å redusere matsvinn.

Siden hvert tips har forskjellige kostnader i form av penger, tid og vanskelighetsgrad, har endepunktet funksjonalitet for å filtrere tips basert på kriteriene ovenfor. Dette lar brukeren se de tipsene som er mest relevante for dem.

Gå til følgende artikler for mer informasjon

  • Generell endring av fotavtrykk 
  • Endring av fotavtrykk for energi
  • Endring av fotavtrykk for finans
  • Endring av fotavtrykk for mat og drikke
  • Endring av fotavtrykk for varer og tjenester
  • Endring av fotavtrykk for transport