Oversikt over endepunkter for å konvertere data til klimafotavtrykk

Konverter-endepunkter viser klimafotavtrykket til en gitt mengde av noe. Se alle tilgjengelige kategorier, metodikk og kilder

Disse endepunktene er enkle å bruke og bredt tilgjengelige. De konverterer ganske enkelt data til klimafotavtrykk, og kan derfor brukes både til å beregne personlige fotavtrykk og indirekte utslipp i profesjonelle sammenhenger.

Du sender inn forskjellig data til de ulike endepunktene, men får alltid tilbake klimagassutslipp i kg CO2e.

Gå til følgende artikler for detaljer om endepunkter, metodikk og kilder: