Oversikt over endepunkter for å spore indikatorer

Spor et sett med indikatorer som avslører driverne bak klimafotavtrykk i en region, alt fra eierandel av elbiler til gjennomsnittlig energimerke for en bolig

Disse endepunktene mottar som input en område-ID (statistisk grunnkrets eller kommune) og leverer indikatorer.

Gå til følgende artikler for mer informasjon:

  • Spor energiindikatorer
  • Spor finansindikatorer
  • Spor mat- og drikkeindikatorer
  • Spor vare- og tjenesteindikatorer
  • Spor transportindikatorer