Oversikt over endepunkter for å sammenligne klimafotavtrykk

Se hvordan våre endepunkter for sammenligning kan hjelpe måle status for et område og hjelpe brukere forstå klimafotavtrykk, og les mer om metodikk og kilder

Disse endepunktene kan hjelpe med å sette et nullnivå for en organisasjon eller offentlig aktør som planlegger og gjennomfører større klimatiltak i et område, måle effekt og hjelpe folk forstå fotavtrykket deres. Det kan være svært motiverende å se endringer i et område over tid. Sammenligninger gjøres med vår hovedindikator, kilo CO2e. Ducky beregner gjennomsnittlig fotavtrykk for alle Norges innbyggere per kommuner i tillegg til flere detaljer for spesifikke sektorer. Beregningene for transport er per dags dato mest presise og oppdatert månedlig.

Gå til følgende artikler for detaljer om metodikk og kilder: