Konvertering av finansielle transaksjoner til fotavtrykk

Hensikten er å dokumentere fotavtrykket fra en kategori av banktransaksjoner eller endring i fotavtrykk fra banktransaksjoner over tid

Under oversetting. Inntil videre kan du lese artikkelen på engelsk.