Konvertering av data om mat og drikke til fotavtrykk

Hensikten er å dokumentere fotavtrykk fra forbruk av mat og drikke, fra matsvinn eller besparelser fra valg av bærekraftige alternativer

Under oversetting. Artikkel tilgjengelig på engelsk.