Sammenligning av fotavtrykk for mat og drikke

Sammenlign en bruker med gjennomsnittspersonen når det gjelder fotavtrykket for mat- og drikke. Dette kan brukes til å sette mål eller effektivt påvirke brukernes atferd i kontekst, for eksempel i en kundeljoalitets-app

Artikkel under oversetting. Inntil videre kan du lese den på engelsk.