Hvordan fungerer Klimasjekken (spørreundersøkelse)?

I denne artikkelen vil du lære hva Klimasjekken (spørreundersøkelse) er og hvordan den fungerer.

Hva er formålet?

Spørreundersøkelsen er en rekke personlige spørsmål, for å måle endring i adferd i organisasjonen. Spørreundersøkelsen er ofte første steg i en Ducky Challenge, for å etablere en grunnlinje innenfor et spesifikt tema (som transport eller mat). Svarene blir anonymisert og gjort tilgjengelig for organisasjonen. 

 

Hvordan fungerer det?

  • Etter at deltakerne har registrert en profil og blitt med i en Ducky Challenge, får deltakerne presentert en rekke predefinerte spørsmål i et web-skjema tilknyttet temaet dere har valgt. Det er mulig for organisasjonen å velge bort noen av spørsmålene før challengen settes opp.
  • Spørsmålene omhandler personlig klimafotavtrykk, holdninger, kunnskapsnivå og adferd, før organisasjonen går i gang med tiltak.
  • Når deltakerne har sendt inn sine svar, får de presentert et personlig klimafotavtrykk og tips innenfor temaet.
  • Du kan også invitere deltakerne til å ta spørreundersøkelsen en andre eller tredje gang for å måle forskjellen mellom starten og slutten av en challenge.


 
 

Har du noen spørsmål?

Vi kommer tilbake til deg så fort som mulig. Vi har åpent alle arbeidsdager fra mandag til fredag mellom 8.00-16.00