Hvordan engasjerer jeg laglederne våre?

I denne artikkelen vil du finne tips til hvordan du kan engasjere laglederne deres.

For å motivere hver deltaker til å registrere klimahandlinger hver dag i løpet av Ducky Challengen, er det viktig at lagene har en engasjert lagleder. Du som prosjektleder bør derfor investere i å involvere og motivere laglederne.

De trenger nok litt tips til å lede laget sitt.  Hvor omfattende dere bør gå til verks vil avhenge av hvor mange dere er. Uavhengig av størrelsen på organisasjonen deres, anbefaler vi at du har en liten workshop for laglederne.

Forslag til agenda: 

  • Forventningsavklaring  
  • Intro av prosjektleder eller leder i bedriften om hvorfor dere deltar i dette prosjektet 
  • Info om hva det vil si å være lagleder.  
  • En liten miljøquiz vil gjøre stemningen god før gruppeoppgavene. Samtidig viser det litt kjernen av Ducky Challenge: Altså gjøre klimautfordringene noe vi kan snakke og konkurrere om.

Gruppeoppgave:  

Hva kan dere som lagledere gjøre for å motivere de ansatte til å delta gjennom de to ukene Ducky Challenge varer?

Workshop for intern forankring:

Dersom dere er en større organisasjon har vi laget et forslag til en workshop med en varighet på ca. 2 timer.

Les mer om denne her.

 


 
 

Har du noen spørsmål?

Vi kommer tilbake til deg så fort som mulig. Vi har åpent alle arbeidsdager fra mandag til fredag mellom 8.00-16.00