Hvordan arrangerer jeg en workshop for intern forankring?

Her beskrives en 2-timers workshop for lagledere som kan brukes under forberedelsene til en Ducky Challenge, for å sikre god intern forankring og et grunnlag for å skape engasjement.

*Bildet er tatt hos Norconsult i Trondheim under tilsvarende workshop  

Agenda og din rolle som workshopleder

Følgende agenda forklares mer i detalj i resten av artikkelen.
  1. Forventningsavklaring (ca 10 min)
  2. Intro fra prosjektgruppe og/eller leder (20-30 min)
  3. Liten miljøquiz (ca 10 min)
  4. Gruppeoppgave (ca 45 min)
  5. Oppsummering (ca 15 min)
Som workshopleder er din oppgave å holde tidsskjema du setter opp i forkant og sørge for at det er en god atmosfære i rommet hvor det er trygt å dele ideer. Det finnes ingen dårlige ideer i en workshop! :)  

1. Forventningsavklaring

Alle i rommet presenterer seg og forteller kort om deres forventninger til workshop og Ducky Challenge.  

2. Intro fra prosjektgruppe og/eller leder

Lurt om dere i prosjektgruppa har avklart med ledelsen hvorfor prosjektet og bærekraft er viktig for ledelsen. Om ikke dette er klart kan workshopen brukes til å avklare dette. Dere bør uansett vise hele eller deler av kick-off presentasjonen og da mest mulig relevant for deres virksomhet. Del gjerne din personlige motivasjon i starten. Hvorfor er klima og naturen viktig for deg som presenter?

Kan også være lurt å få litt diskusjon med publikum underveis. Eksempelvis kan du spørre om publikum er enige i innholdet i de korte filmene eller øvrig innhold i presentasjonen. Kick-off presentasjonen kan finnes via ressurssiden som du mottok i velkomstmailen fra oss. Ta kontakt med oss dersom du ønsker denne tilsendt på nytt på support@ducky.eco  

3. Gruppeoppgave

Del inn i grupper med 3-6 personer i hver gruppe. Del ut post-its, penner og et A2 ark til hver gruppe. Fortell at de skal gjennomføre 3 korte oppgaver for å forankre bedriftens strategi og kjernevirksomhet til Ducky Challenge. På hver oppgave skal de da:
  • Tenke selv og skrive ned sine svar på post-its. Bruk blokkbokstaver. (2-5 min på hver)
  • Diskutere i gruppa og bli enig om ideelt sett 3 lapper som blir stående på ⅓ - del av A2 arket. (5-15 minutter)
De tre oppgavene er:
  • Hva er [deres virksomhet] sine største utfordringer når det gjelder bærekraft? (1-3 utfordringer)
  • Hvordan kan du som ansatt bedre bidra til å styrke [deres virksomhet] sitt omdømme og samtidig bidra til å redusere nasjonale utslipp?
  • Hva kan du som ambassadør gjøre for å skape engasjement og synliggjøre utfordringen?

 

Oppsummering

La hver gruppe presentere kort sine konklusjoner. Få gjerne i gang en liten dialog for å oppsummere hele workshopen. Lag gjerne noen korte filmsnutter av dem som utmerket seg under workshopen som dere kan dele i sosiale medier i forkant eller under utfordringen. Norconsult i Trondheim gjennomførte en lignende workshop. Se litt erfaringer fra dem her.

 


 
 

Har du noen spørsmål?

Vi kommer tilbake til deg så fort som mulig. Vi har åpent alle arbeidsdager fra mandag til fredag mellom 8.00-16.00