Oversett til energibruk

Oversett klimafotavtrykk i kg CO2e til bruk av elektronikk og hvitevarer i en gitt periode

Artikkel tilgjengelig på engelsk