Oversett til reiser med bil

Oversett klimafotavtrykk i kg CO2e til en avstand kjørt med bil mellom to destinasjoner

Artikkel tilgjengelig på engelsk