Ofte stilte spørsmål om Ducky Challenge

I denne artikkelen vil vi presentere ofte stilte spørsmål om Ducky's utfordringer.

Innlogging

Registrering av aktiviteter

Beregninger

Juks

Poeng

 

Innlogging

Q: Hva er min registreringskode?

Enkelte utfordringer krever en registreringskode. Koden er en tallkombinasjon som du skal ha fått tildelt av din lagleder. Tallkoden er unik for ditt lag og kan kun brukes en gang. Ta kontakt med laglederen din dersom du ikke har mottatt denne.

Q: Jeg har blitt med på feil lag, hva gjør jeg nå?

Hvis du har blitt med på feil lag må du slette din eksisterende bruker, registrere deg på nytt og bli med på riktig lag. Vær oppmerksom på at brukeren vil stå oppført som slettet sidemenyen til venstre. Dersom en utfordring ikke har startet vil resultatene til laget du forlater vil heller ikke bli påvirket. Vennligst les mer om hvordan du sletter en bruker her

Q: Jeg får opp følgende feilmelding når jeg prøver å legge inn e-postadressen min: "Ugyldig e-postadresse" Hva kan jeg gjøre for å løse dette?

Sørg for at det ikke er noe mellomrom verken foran eller bak e-postadressen og prøv igjen. Dersom det fortsatt ikke løser seg, ber vi om at du fyller ut dette skjemaet.

Q: Hvorfor blir jeg spurt om å legge inn invitasjonskode for å delta når jeg ikke har fått en kode og kun blitt bedt om å velge riktig seksjon og/eller lag?

Dette kan skje hvis man klikker på Ducky-ikonet etter man har registrert en konto. For å løse dette, ber vi om at du trykker på innloggingslinken på nytt. Dette skal sende deg til rett sted hvor du kan velge din seksjon og/eller lag.  Registrering av aktiviteter

Q: Jeg har vært uten internett i helgen og ikke registrert mine aktiviteter, eller jeg har glemt å registrere en dag. Kan jeg fortsatt registrere dem?

Det er best om du går inn hver dag, for å bevisstgjøre deg egen atferd i løpet av utfordringen, men du kan registrere aktiviteter noen dager tilbake i tid. Hvor mange dager du kan logge tilbake er bestemt av organisasjonen din. Dette er for at man faktisk skal gå inn i web-appen og huske å gjøre aktivitetene daglig, men også for at man ikke skal kunne logge alt på slutten, og plutselig endre topplistene helt.

Q: Jeg gjør allerede mange av aktivitetene. Kan jeg ikke bidra til laget mitt?

Utfordringen er å bevisstgjøre alle på egen adferd. Om du allerede gjør mange av aktivitetene, kan du registrere dem daglig og spare mye for laget ditt! Bruk til “LEGG TIL VANE”-funksjonen for å logge dine vaner i ett klikk.  

 

 

 

Hvis du vil utfordre deg seg mer, kan vi anbefale å rekruttere flere deltakere til laget ditt, eller fremme positiv klima-atferd til de rundt deg. Jo mer miljøbevisste vi er, jo mer irrelevant kan det virke å delta i utfordringen. Vi har imidlertid funnet ut at mange erfarne 'økokrigere' benytter Ducky Challenge til å hjelpe sine kolleger, venner eller familie med å lære mer om å redusere utslipp. Ved å engasjere seg i utfordringen fungerer de som rollemodeller og deres «håndavtrykk» forbedres betydelig. (https://go-positive.co.uk/what-is-a-carbon-handprint).

Q: Hvorfor er aktivitetene så begrenset? 

En sentral del av atferdspsykologi (eller nudging) utløser vaneendring (https://www.toolshero.com/psychology/nudge-theory/). Den mest effektive måten å gjøre dette på er å holde «universet» av handlinger begrenset. Det er vanskelig å innlemme nye vaner hvis det er for mange alternativer å velge mellom. Derfor er bruk av repetisjon hver dag også nyttig som læringsverktøy. Hvis teamet ditt klager på gjentakelse, oppmuntre dem til å delta på et eksternt arrangement eller aktivitet, for eksempel en "fikse”"-dag eller lignende.

Q: Hvorfor er utfordringene så korte?

Et av prinsippene for gamification er å skape knapphet eller en tidsbegrensning for å øke engasjementet. Nedtellinger og andre begrensninger motiverer folk. Dette er også grunnen til at Ducky-utfordringer vanligvis gjennomføres mellom f.eks  kolleger eller medelever . Forskning viser at folk konkurrerer mer effektivt når de gjør det mot folk de kjenner eller har et forhold til.

Q: Ikonet for registrering av en aktivitet står bare og laster, hva kan jeg gjøre for å løse dette?

Sjekk internettforbindelsen, last inn siden på nytt og prøv igjen. Hvis det fortsatt ikke skulle løse seg, ber vi om at du fyller inn dette skjemaet.

Q: Hvorfor viser dere meg et tidspunkt ved siden av hver dato?

Dette er fordi utfordringen du deltar i har blitt satt opp i en annen tidssone enn den du befinner deg i. Det er tidspunktet hver registreringsdag starter for deg, i tilfellet du ønsker å være på linje med alle andre.

 

 

Q: Jeg synes det er uklart når jeg kan registrere en aktivitet, hvordan kan jeg få oppklart dette?

I utgangspunktet beskrives dette under  Les mer på selve aktiviteten. Vi anbefaler å fokusere på hovedpoenget med aktiviteten fremfor å gå for mye i detalj, ettersom aktivitetene er generelle. Besparelsen som vises, er for gjennomsnittspersonen som endrer vane og kan være noe annerledes enn hva du faktisk sparer.

Tenk gjerne gjennom om du har utført aktiviteten med rimelig innsats basert på aktivitetsbeskrivelsen.   Når det er sagt, jobber for at denne forklaringene skal være så tydelig som mulig, og har nedenfor samlet spørsmål vi har fått i forbindelse med loggføringen av ulike aktiviteter:  

Q: Jeg har hjemmekontor. Kan jeg logge det som “Jeg gikk eller syklet til jobb i dag”?

Ja. 

Q: Flere av oss jogger/løper som fritidsaktivitet. Dersom fritidsaktiviteten er en jogge-/løpetur kan vi da logge aktiviteten «Jeg gikk eller syklet til en aktivitet i dag»?

Teknisk sett nei, med mindre du faktisk løper i stedet for å f.eks kjøre et sted (slik som å løpe ærend til butikken)  

Q: Klimaaktiviteten « Jeg spiste vegetarisk i dag». Kan vi benytte denne dersom dagens måltider er basert på grønnsaker men  inneholder melk- og meieriprodukter? Hva med egg?

Ja. Vegetarisk er ikke vegansk, så vi antar kun at du ikke spiser fisk eller kjøtt.  

Q: Klimaaktiviteten «Jeg har ikke brukt noe elektronikk i kveld». Hva med mobilbruk? Må mobilen være slått av eller holder det at man ikke har brukt den (meldinger, samtaler)?

Hvis du ser TV-programmer på mobilen i stedet for TV'en så sparer du mest sannsynlig noe elektrisitet, men du må likevel lade telefonen. Hovedpoenget er å redusere bruken av store elektroniske produkter slik som TV.  

Q: Klimaaktiviteten «Jeg brukte klær om igjen i dag» - synes ledeteksten er uklar. Det står registreres hver dag du ikke har vasket klær, eller har vasket klær med full maskin. Er kriteriet for å føre på denne aktiviteten både at man skal bruke noen av klærne om igjen og at man enten ikke har vasket klær eller at dersom man har vasket med full maskin.

I denne aktiviteten antar vi at din bruk av vaskemaskinen er halvert i forhold til gjennomsnittspersonen, så enhver handling som reduserer ditt behov for å vaske klær vil bidra.  

Q: «Jeg resirkulerte alt avfall i dag». Betyr dette at man ikke har kastet noe i restavfall? Eller betyr det at man har resirkulert alt avfall som kommunen man bor i gir mulighet for?

Denne aktiviteten innebærer at dere resirkulerer alt som kan resirkuleres.  

Q: Hva hvis man har flere fritidsaktiviteter og går/sykler til en og kjører elbil til en annen? Er det den «minst klimavennlige» som skal logges eller den mest klimavennlige?

I vår beregning antar vi at alle fritidsreiser for dagen vil være innenfor det valgte alternativet. Det ene alternativet blir derfor ikke riktigere enn det andre, men tenk heller gjennom hva du har gjort mest i løpet av dagen og logg ut fra dette.

Q: Hvorfor har dere ikke aktiviteter som handler om å ikke gjøre en aktivitet? For eksempel, I dag har jeg ikke kjøpt noe.

Vi lager i prinsippet ikke aktiviteter som går ut på å ikke gjøre noe. Om du ikke bruker penger på klær en dag, vil du likevel ha muligheten til å bruke mer penger på klær neste dag. Aktiviteter som å donere penger og kjøpe tjenester framfor produkter er smarte måter å bruke penger grønt på.  


 

Beregninger

Q: Hvorfor endres aktivitetenes CO2-tall over tid og hvor nøyaktige er de?

Et klimafotavtrykk kan ikke måles direkte; det er beregnet basert på tilgjengelig informasjon og en rekke forutsetninger. Derfor er ikke klimafotavtrykk en eksakt vitenskap og ulike metoder vil gi forskjellige resultater. Derfor kan noen av aktivitetenes CO2-tall endre seg overtid da vi tar sikte på å justere våre beregninger basert på de mest nøyaktige og tilgjengelige dataene. Men i praksis bruker vi også CO2-tallene som proxyer for det egentlige formålet med utfordringen, som er å oppmuntre til økt bevissthet rundt problemstillingene rundt forbruksutslipp.

Q: Jeg bor kun 250m fra jobben min, mens min kollega må pendle 10km. Hvorfor får vi samme besparelse?

Aktivitetene har en fastsatt besparelse, beregnet ut i fra en gjennomsnittsnordmanns fotavtrykk (13.500kgCO2e). Det vil si at aktivitetene er uavhengig av ditt utgangspunkt før utfordringen. Det gir like konkurransevilkår for alle som deltar, og lavere terskel for at flere deltar. Det viktigste med utfordringen er å skape bevissthet på hva du kan gjøre som enkeltindivid, hvilken effekt det har - og ha det gøy med teamet ditt!

Q: Laget mitt har kun 3 deltagere, mens de andre har over 15 deltagere. Har vi en sjanse for å vinne da?

Avdelinger og lage konkurrerer om gjennomsnittlig besparelse, slik at små og store grupper har like sjanser.

Q: Hvorfor er gjennomsnittlig CO2 / poeng i topplisten inne på utfordringen forskjellig fra gjennomsnittet i søylediagrammet på samme sted?

Gjennomsnittsverdiene som vises i topplisten er faktiske gjennomsnittsverdier, mens diagrammet viser akkumulerte gjennomsnittet.

Q: Hva er akkumulert gjennomsnitt kontra gjennomsnitt og hvorfor viser vi begge deler?

Normale gjennomsnitt, som vist på topplisten, beregnes ved å ta den totale verdien og dele den med antall deltagere. Hvis det er 4 personer på laget ditt, og dere sammen har spart 20 kg Co2, er den gjennomsnittlige besparelsen per deltaker 5 kg Co2. Akkumulerte gjennomsnitt, som vist i grafene, er et spesielt tilfelle av gjennomsnitt. De er designet på en slik måte at poengsummen alltid øker.

Hvis vi ser på eksemplet ovenfor ville gjennomsnittet reduseres til 4 kg Co2 hvis en person til skulle bli med. Dette betyr at hvis flere blir med, så har det har en negativ innvirkning på lagenes score. For å forhindre dette, tar vi hver enkelt besparelse, deler den med antall deltagere og legger dem sammen.

På denne måten vil enhver besparelse gjøre det akkumulerte gjennomsnittet høyere, og folk som blir med vil ikke redusere den eksisterende poengsummen. Imidlertid betyr flere deltakere at hver enkelt besparelse teller mindre i forhold til den totale akkumulerte gjennomsnittlige poengsummen, noe som er rettferdig ettersom teamet har flere deltagere som kan spare.

Q: I oversikten har teamet mitt alltid litt mindre / flere poeng enn det jeg har alene. Hvorfor blir ikke poengene oppsummert?

Dette fordi oversikten inne i utfordringen viser gjennomsnittspoengene per bruker. Det er fordi vi ønsker å sørge for at lag konkurrerer mot hverandre på like vilkår uavhengig av størrelse.

Q: Hvorfor har dere ikke aktiviteter som handler om å ikke gjøre en aktivitet? For eksempel, I dag har jeg ikke kjøpt noe

Vi lager i prinsippet ikke aktiviteter som går ut på å ikke gjøre noe. Vi har funnet ut at det å ikke gjøre noe ikke har like stor effekt i utfordringen som å endre en spesifikk vane. Bare fordi du ikke gjør noe i dag, betyr det ikke at du har tatt en bevisst beslutning om å endre vanene dine. For eksempel, om du ikke bruker penger på klær en dag, vil du likevel ha muligheten til å bruke mer penger på klær neste dag. Aktiviteter som å donere penger og kjøpe tjenester framfor produkter er smarte måter å bruke penger grønt på.


 

Juks

Q: Vi mistenker at noen jukser, kan dere undersøke dette?

Vi har dessverre ingen mulighet til å etterprøve dette ettersom utfordringen er tillitsbasert, men alle på et lag kan se hva hver enkelt har gjort. Dette gjør at du får en transparens, slik at deltakerne har mulighet til å spørre hverandre om aktivitetene som er gjennomført.

Et tiltak kan være å ta opp juks som et tema, f.eks Hvordan opplever vi juks? Uten å anklage noen. Kanskje det også kan hjelpe å samle deltakerne og se en film om temaet? Kanskje kan dette bidra å sette utfordringen i perspektiv? Den viktigste vinneren er tross alt klimaet, og vinner klimaet vinner vi alle! Vår erfaring er at frykten for at noen jukser er større enn sjansen for at noen faktisk jukser.

 


 

Poeng

Q: Hvordan er poeng fordelt på ulike aktiviteter?

Poeng representerer virkningen av en aktivitet. Jo mer innvirkning det har, jo høyere poeng. Så hvis du logger noe som bare er til fordel for deg selv, vil poengene være lavere enn hvis du gjør noe som gagner din omgangskrets eller det bredere samfunnet.

   

  • 5 poeng - individuell påvirkning Gis til aktiviteter som du kan gjøre på egen hånd uten å kommunisere med eller påvirke andre.
  • 10 poeng - sosial påvirkning Gis til håndtrykksaktiviteter som gjør at andre (hovedsakelig i din omgangskrets) blir mer bevisst på sin egen atferd og påvirkning på klima. For eksempel å gi komplimenter, snakke med, inspirere, motivere venner, familie, kollegaer, lokale butikker, osv.
  • 15 poeng - lokal påvirkning Gis til håndtrykksaktiviteter som gjør at andre (høyere organ, utenfor din sosial omgangskrets) blir mer bevisst på sin egen atferd og påvirkning på klima. For eksempel å gi komplimenter, snakke med, inspirere, motivere samfunnsorgan som organisasjoner, politikere, kommuner, osv.

 


 
 

Har du noen spørsmål?

Vi kommer tilbake til deg så fort som mulig. Vi har åpent alle arbeidsdager fra mandag til fredag mellom 8.00-16.00