Oversikt over mobilitetesdata

Se hva som er med i vår dataleveranse for testbasert mobilitetsplanlegging

Artikkel tilgjengelig på engelsk